Vervalst Pools Graszaad op EU-markt gebracht

Brussel, 6 December 2022: Het in Brussel gevestigde Breeders Trust vertegenwoordigt de kwekersrecht belangen van meest prominente West Europese Graszaad kweekbedrijven. Breeders Trust laat weten de afgelopen jaren bij herhaling te hebben vastgesteld dat gecertificeerd graszaad van een van de grootste Engels raaigras rassen Bokser in veel gevallen niet rasecht is. Bokser wordt door een samenwerkingsverband van Poolse handelsbedrijven op de markt gebracht. Deze Poolse vervalsers laten niet rasecht graszaad certificeren onder de naam van het internationaal populaire ras Bokser. De aangemelde oppervlakte Bokser was in 2022 met ruim 5.700 hectare daarmee het grootste ras Engels raaigras in Polen en staat in de top 3 van grootse rassen in zijn soort binnen de EU. Bokser verdwijnt in graszaadmengsels over geheel Europa waaronder sportveld en gazon mengsels welke onder meer op de Nederlandse en Belgische markt gebracht worden.

Eind 2015 kwam het eerste signaal binnen dat een partij Bokser niet rasecht zou zijn. Dit signaal was reden voor Breeders Trust om een eigen onderzoek te starten om duidelijkheid te verkrijgen of dit een incident dan wel een structureel probleem is. Diverse partijen van het ras Bokser zijn vervolgens lokaal aangekocht en opgenomen in het Breeders Trust mysterie shopping programma. Daaruit volgde dat van de 16 willekeurig bemonsterde en officieel door de Poolse autoriteiten gecertificeerde partijen Bokser, er 11 geen Bokser waren. Maar liefs 69% van de aangekochte partijen Bokser blijkt dus vervalst te zijn.

Nederlandse en Deense markt
In een reactie geeft Geert Staring, directeur Breeders Trust aan dat dit een zeer kwalijke zaak is. ‘Deze partijen verdwijnen deels ook in mengsels op de Nederlandse en Deense markt. Vervalsers verrijken zich ten koste van bonafide vermeerderaars en graszaadfirma’s door tegen scherpe prijzen inferieur zaad van onbekende herkomst op de markt te brengen met iets anders in de zak dan op het officiële Poolse certificaat geclaimd wordt. Dat is niet alleen marktverstorend maar leidt ook tot oneerlijke concurrentie en teleurstellingen na inzaai’.

On the left one of the tested lots, on the right the reference lot. Links een van de onderzochte partijen, rechts de referentie partij.

Projectmanager Corné van Beers: ‘onze nacontrole resultaten hebben aangetoond dat er een groot probleem is bij de Poolse vermeerdering van binnen de EU een van grootste Engels Raaigras rassen voor de sportvelden- en gazon markt. Helaas moeten wij vaststellen dat de huidige officiële Poolse certificering geen garantie biedt voor rasechtheid van dit ras. Om die reden zijn we momenteel in gesprek met de Poolse Seed Trade Association om dit aan de orde te stellen en mee te denken hoe dit probleem structureel aangepakt kan worden. Ook trachten wij de Poolse keuringsdienst ervan te overtuigen de uitvoering van de keuringen in het belang van een gezonde EU-markt aan te scherpen’.