Unipatatas eigenaar Jens Kristensen veroordeeld voor opzettelijke inbreuk

Brussel 22 november 2012: De Deense Rechtbank te Viborg heeft de firma Knud Kristensen ApS (eigendom van Jens Kristensen en tevens mede-eigenaar van het Deense exportbedrijf Unipatatas) en Lars Berg Christensen veroordeeld voor het importeren en illegaal vermeerderen van pootgoed van het aardappelras Lady Rosetta in Denemarken. Het pootgoed was afkomstig uit Duitsland. Vanwege het unieke karakter van deze inbreukzaak, was de Deense rechtbank samengesteld uit drie rechters.

Redeneren en beslissing van de Rechtbank
In Denemarken, geniet het aardappelras Lady Rosetta kwekersrechterlijke bescherming en behoort toe aan het pootaardappelkweekbedrijf C. Meijer b.v. te Rilland. Volgens de Deense wetgeving, mag dit materiaal uitsluitend voor commerciële productie en vermeerdering ingevoerd en te koop aangeboden worden met toestemming van de kwekersrechthouder. Het staat vast dat de gedaagden er niet in geslaagd zijn om aan te tonen dat hiervoor toestemming is verkregen en dat gedaagden 130.200 kg. van het beschermde aardappelras in Denemarken hebben verhandeld en vermeerderd. De gedaagden beweerden dat het kwekersrecht was uitgeput omdat het pootgoed uit Duitsland afkomstig was waar dit ras niet kwekersrechterlijk beschermd is. De rechter oordeelde echter het daarmee niet eens te zijn.

Recht op schadevergoeding
De rechter oordeelde dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat deze inbreuk opzettelijk was. Breeders Trust heeft om die reden recht op een schadevergoeding veroorzaakt door de opzettelijke inbreuk. De rechtbank legt de firma Knud Kristensen en Lars Berg Christensen een verbod op om het uitgangsmateriaal van het aardappelras Lady Rosetta te gebruiken voor verdere productie en verkoop, zonder toestemming van de kwekersrechthouder.

Hoogte van de opgelegde boete
De gedaagden, Knud Kristensen ApS en Lars Berg Christensen zijn veroordeeld tot het betalen van een boete ter hoogte van € 16,014.60 plus rente. Daarnaast dienen zij ter compensatie van de juridische kosten een bedrag van DKK 30.000 aan Breeders Trust te voldoen. Vanwege de omvang en de ernst van de opzettelijke inbreuk, vordert de rechtbank tevens een boete op basis van de Deense Planten kwekers Wet. De hoogte van deze boete is eveneens bepaald op DKK 30.000 te voldoen aan de Deense Schatkist. Het bedrijf heeft 4 weken de tijd om tegen deze uitspraak in beroep te gaan.