P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH wordt lid van BREEDERS TRUST

Brussel, 16 november 2023: P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard is toegetreden als geassocieerd lid van het in Brussel gevestigde Breeders Trust. Tijdens de Breeders Trust najaar vergadering, welke plaats vond op Malta zijn de documenten getekend.

Matz Petersen, algemeen directeur van het Duitse P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH zegt: “Ik ben er trots op lid te worden van Breeders Trust. Als plantenveredelaar en PVPR-eigenaar onderkenden wij de voordelen die een lidmaatschap biedt. Wij hebben graag van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons aan te sluiten bij Breeders Trust.”

Corné van Beers, projectmanager van Breeders Trust meldt verheugd te zijn met de komst van Petersen. De meest prominente spelers in de Europese graszaden markt, zijn lid van Breeders Trust. Het is voor ons een bevestiging dat we goed bezig zijn in de strijd tegen illegale activiteiten in de mondiale zaden business.

Geert Staring algemeen directeur van Breeders Trust besluit: “het is mooi om te zien dat inmiddels 4 Duitse bedrijven actief in de internationale handel, eerlijke handel belangrijk vinden hetgeen nog eens onderstreept wordt door het aangaan van het lidmaatschap bij Breeders Trust.”

P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH is een veredelaar van verschillende soorten voederradijs, mosterd, phacelia, tuinboon, velderwt, haver en rogge. Grassen en andere peulvruchten, maar ook groenbedekkermengsels dragen bij aan het assortiment. Petersen houdt zich niet alleen bezig met veredeling, maar is ook gespecialiseerd in de productie en wereldwijde handel (via Saaten-Union GmbH en haar dochterondernemingen) van deze producten.

Breeders Trust is in 2008 opgericht door een zestal Europese aardappelkweekbedrijven om toe te zien op de handhaving van het kwekersrecht en om illegale productie tegen te gaan. In 2012 sloten zich ook een zestal Europese graszaadkweek- en handelsbedrijven aan en werd het werkterrein van Breeders Trust uitgebreid. De gedachte hierachter is dat gezamenlijk krachtiger opgetreden kan worden tegen oneerlijke productie en handelspraktijken van de mondiaal opererende malafide bedrijven welke de gehele sector in diskrediet brengen. Breeders Trust is regelmatig in het nieuws om inbreuk op het kwekersrecht en illegale productie, handel aan de orde te stellen maar ook om voorlichting te geven over het belang van het gebruik van gecertificeerd uitgangsmateriaal.

Matz Petersen (l.) en Geert Staring tekenen de overeenkomst tussen
P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH en Breeders Trust.