Onrechtmatig gebruik hoevepootgoed in België leidt tot hoge boete én schadevergoeding

Brussel, 23 mei, 2017: Het Antwerpse hof van beroep heeft een landbouwer in de Belgische provincie Antwerpen veroordeeld tot betaling van een hoge boete én schadevergoeding aan Breeders Trust. De meervoudige kamer van het hof heeft eerder deze maand geoordeeld dat de betrokken landbouwer Breeders Trust een vergoeding van ruim 90.000 euro aan gederfde inkomsten verschuldigd is voor het niet aanmelden van zijn areaal hoevepootgoed van de kwekersrechterlijk beschermde rassen Asterix en Fontane. Daarenboven stelde het hof vast dat Breeders Trust ook andere schade geleden heeft, zoals opsporingskosten en reputatieschade, waarvoor een schadevergoeding betaald moet worden die forfaitair is vastgesteld op het voordeel dat de betrokken landbouwer uit de inbreuk genoten heeft op een areaal van ruim 230 hectare Fontane. Een door het hof aangestelde expert zal daartoe op korte termijn de hoogte van de winst over de jaren 2011, 2012 en 2013 moeten bepalen. Tevens is de gedaagde landbouwer veroordeeld tot betaling van interesten op de volledige schadevergoeding vanaf de dag van dagvaarding in 2013.

Tenslotte is door het hof een dwangsom opgelegd van 2.000 euro per hectare per jaar indien de betrokken landbouwer in de toekomst het stakingsbevel uit het arrest niet zou naleven.

In reactie hierop laat Breeders Trust directeur, Geert Staring weten: “Op basis van de administratie die we in 2013 in beslag genomen hebben, heeft het hof kunnen vaststellen dat over een lange periode geen aanmelding heeft plaats gevonden van meer dan 460 hectare beplant met hoevepootgoed van de kwekersrechterlijk beschermde rassen Asterix en Fontane en er derhalve geen billijke vergoeding is betaald. In het sectorakkoord dat Breeders Trust in 2011 met de Belgische Landbouworganisaties verenigd in Agrofront gemaakt heeft, zijn hierover duidelijke afspraken gemaakt. Als een individuele landbouwer vervolgens meent deze afspraken in de wind te kunnen slaan, dan kan dat veel geld kosten temeer daar er vaak met terugwerkende kracht, zoals hier het geval is geweest, ook over de voorgaande jaren vastgesteld kan worden over welke rassen en arealen geen billijke vergoeding voldaan is. In deze zaak is voor het ras Asterix zelfs teruggegaan tot het teeltjaar 2009, omdat de landbouwer ook eerder gemaakte contractuele afspraken daarover niet was nagekomen. Wij hebben indertijd met de Belgische boerenbonden goede afspraken gemaakt dat we zouden handhaven dit om te voorkomen dat uitsluitend de welwillenden zouden betalen en zij die het “vergeten”, de dans eenvoudig kunnen ontspringen. Dat zou onrechtvaardig zijn naar al de landbouwers die wel netjes aan hun wettelijke verplichting voldoen. Voor 2017 dienen landbouwers op de website http://www.hoevepootgoed.be/ hun areaal beplant met hoevepootgoed vóór 1 juni aan te melden. Ik hoop dat we dergelijke acties niet steeds weer hoeven uit te voeren. Het kost veel geld dat opgaat aan advocaten en dat eigenlijk bestemd is voor onze kwekers die dat hard nodig hebben voor het ontwikkelen van nieuwe rassen waar ook de landbouwers baat bij hebben”.