INTERSEED nieuwe aandeelhouder BREEDERS TRUST

Brussel, 23 maart 2017: het pootaardappelhandelshuis en kweekbedrijf Interseed Potatoes in het Duitse Wittmund, is deze week toegetreden als aandeelhouder tot Breeders Trust.

Breeders Trust ondersteunt de deelnemende bedrijven waar het gaat om de opvolging en handhaving van het kwekersrecht en contractvoorwaarden. De organisatie geeft de internationale aardappelsector voorlichting over de risico’s van het gebruik van niet-gecertificeerd pootgoed en informeert hen over de rechten en plichten in deze. Breeders Trust ziet er actief op toe dat licentiegelden betaald worden voor de vermeerdering van kwekersrechterlijk beschermde rassen en dat handel binnen de geldende regelgeving plaatsvindt. Hiermee draagt Breeders Trust bij aan de continuïteit in de ontwikkeling van nieuwe rassen met betere en meer duurzame producteigenschappen.

Wilhelm Meyer, managing director van Interseed: “Interseed is een van origine Duits aardappel kweek- en pootgoedbedrijf met kantoren in diverse Europese landen met als focus de het kweken en telen van nieuwe rassen voor de aardappelverwerkende industrie. Het ontwikkelen van een nieuw ras kost veel inspanning en wij beschouwen handhaving van het kwekersrecht als een basisvereiste voor alle kwekers om succesvol te kunnen zijn. Het bundelen van krachten en het afdwingen van het respecteren van het kwekersrecht is om reden daarvan van cruciaal belang. Breeders Trust zorgt voor bewustwording en voor internationale handhaving en is daarom voor ons een logische volgende stap. Onze kernactiviteit is het ontwikkelen en introduceren van de nieuwste aardappelrassen over de wereld. Breeders Trust helpt ons bij het realiseren van onze internationale ambities.

Geert Staring, algemeen directeur van Breeders Trust verwelkomt Interseed als nieuwe aandeelhouder met open armen. Handhavingsactiviteiten zijn tijdrovend en kostbaar waar een lange adem voor nodig is. Het afdwingen dat het Kwekersrecht wordt gerespecteerd heeft niets met onderlinge concurrentie te maken maar is een gezamenlijk belang, niet alleen voor de gehele aardappelsector maar meer algemeen zelfs voor de samenleving als geheel.