Gerard Backx nieuwe voorzitter Breeders Trust N.V.

Brussel 29 Oktober 2015: Tijdens de jaarvergadering van aandeelhouders van Breeders Trust op 13 Oktober 2015 te Wenen is tot nieuwe voorzitter van het bestuur van Breeders Trust gekozen de heer G.F.J. Backx te Joure. Gerard Backx is gekozen voor een periode van 6 jaar en neemt de voorzittershamer over van Jörg Renatus (managing director Europlant pflanzenzucht GmbH). De heer Backx, is als CEO van pootaardappel kweek- en handelsorganisatie HZPC Holland B.V. te Joure vanaf de start van Breeders Trust betrokken geweest bij deze organisatie en ziet de duidelijke voordelen hiervan. Het feit dat Breeders Trust voorlichting geeft over wat wettelijk wel en niet kan enerzijds en anderzijds juridische stappen onderneemt indien nodig, maakt het een effectieve organisatie voor velen in de gehele keten van aardappelen en graszaden.

Geef een reactie