Fraude met NAK-certificaten heeft vergaande consequenties

Brussel, 6 mei 2019. Nadat de eerste signalen binnenkwamen dat er vervalste NAK-pootgoedcertificaten in omloop waren in Nederland en België, is het Breeders Trust in nauwe samenwerking met de NAK in korte tijd gelukt om de daders op te sporen en bij hen een bekentenis af te dwingen. “De fraude met de NAK-certificaten heeft grote consequenties voor de betrokken pootgoedteler en handelaar/exporteur, maar gevreesd moet ook worden voor de enorme schade die Belgische consumptietelers, dreigen op te lopen indien de autoriteiten besluiten dat dit net uitgeplante materiaal zo snel mogelijk gerooid en vernietigd moet worden’’, aldus Geert Staring, directeur van Breeders Trust.

Bij de fraudezaak, die zich uitstrekt over tenminste de afgelopen 3 teeltjaren, is met ruim 350 hectare pootaardappelen in de keuring het in omvang grootste Nederlandse pootgoedteeltbedrijf betrokken. Dit bedrijf heeft inmiddels toegegeven het ras Fontane bij herhaling deels aan de pootgoedpoule te hebben onttrokken. Hiermee heeft het bedrijf willens en wetens contractbreuk gepleegd en daarmee het betrokken handelshuis ernstig gedupeerd. Alleen al over het afgelopen teeltjaar is tenminste 250 ton pootgoed zonder officiële certificaten onderhands verkocht aan het handelsbedrijf Zeeland Trade B.V. gevestigd te Vogelwaarde. Met de door dit handelsbedrijf aangebrachte vervalste certificaten vond dit materiaal over een reeks van jaren uiteindelijk zijn weg, al dan niet via betrouwbare tussenhandelaren, naar met name (onwetende) Belgische consumptietelers.

‘‘Het is een schandelijke zaak’’, stelt Geert Staring van het in Brussel gevestigde Breeders Trust: “Niet alleen het vertrouwen in het NAK-certificaat is internationaal geschaad, ook is de afgelopen jaren een groot aantal Nederlandse en Belgische consumptieaardappeltelers misleid en ongewild betrokken geraakt bij illegale handel in uitgangsmateriaal.”

Breeders Trust roept Nederlandse en Belgische consumptietelers maar ook tussenhandelaren op in hun administratie na te gaan welke rassen met welke certificaten ze de afgelopen 3 jaar in bulk hebben ontvangen via het handelsbedrijf Zeeland Trade en zich te melden. Mocht blijken dat er over de afgelopen jaren naast het ras Fontane nog meer partijen en rassen met een vervalst certificaat (met nummer 549.495.787) zijn verhandeld, dan zet Breeders Trust het onderzoek voort. Consumptietelers en tussenhandelaren kunnen zich melden bij Breeders Trust of de NAK. Meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Gezien de ernst en omvang van de fraudezaak hangt het betrokken pootgoedteeltbedrijf en de handelaar ongekend hoge boetes en claims boven het hoofd. Het is te verwachten dat de handelaar, in verband met het bij herhaling vervalsen van het NAK-certificaat en daarmee het plegen van merkinbreuk, hard wordt aangepakt door de NAK. Dit geldt eveneens voor het betrokken pootgoedteeltbedrijf vanwege het verhandelen van ongecertificeerd pootgoed. Het plegen van contractbeuk met het betrokken pootgoedhandelshuis door het onttrekken van pootgoed aan de poule zal zeker ook niet zonder consequenties blijven. Het is nog onduidelijk wat er met het uitgeplante pootgoed gebeurt. Dat is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse en Belgische autoriteiten. Het staat gedupeerde consumptietelers vrij om zelf een civiele procedure op te starten tegen hun Zeeuwse leverancier.