Forse boete Handelsbedrijf Knud Kristensen ApS Denemarken vanwege inbreuk kwekersrecht

Brussel 10 december 2015: Onlangs heeft Breeders Trust aandeelhouder Danespo via haar Deense Kweekbedrijf, Vandel Potatoes te Give in Hoger beroep een belangrijke overwinning behaald in een langdurige rechtszaak tegen De Deense aardappelhandelaar Knud Kristensen ApS onder leiding van UNIPATATAS groot aandeelhouder Jens Kristensen. Het geschil stamt uit 2010 toen de firma Knud Kristensen zonder toestemming het kwekersrechterlijk beschermde ras Folva in de jaren daarop, verder vermeerderde en verhandelde. Het Gerechtshof sprak uit dat om die reden hier sprake was van inbreuk op het Kwekersrecht. Knud Kristensen ApS werd veroordeeld tot vergoeding van alle geleden verliezen inclusief potentiele winstderving van de raseigenaar. De compensatie werd door het Gerechtshof te Viborg vastgesteld op omgerekend € 134,- per ton hetgeen resulteerde in een totaalbedrag van € 133.000,- Daar bovenop werd Kristensen veroordeeld tot betaling van gerechts- en bijkomende kosten zoals rentevergoeding ten bedrage van ruim € 55.000,-.

Als reactie hierop laat een tevreden Breeders Trust directeur, Geert Staring weten: “een boete van alles bij elkaar bijna 200.000 euro op zo’n 1.000 ton pootgoed. We zullen de wereld laten weten dat iedereen weet waar ie aan toe is als je denkt je te kunnen veroorloven zonder toestemming kwekersrechterlijk beschermd pootgoed te vermeerderen en te verhandelen.”

Geef een reactie