Corné van Beers nieuwe directeur Breeders Trust

Brussel, 22 december 2023

Per 1 januari 2024 wordt Corné van Beers (53) benoemd tot algemeen directeur van Breeders Trust NV in Brussel. Corné volgt Geert Staring op die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Breeders Trust is in 2008 opgericht en bestaat momenteel uit 12 toonaangevende Europese pootaardappel kweekbedrijven. Sinds 2011 zijn ook 10 graszaad kweekbedrijven lid van Breeders Trust geworden. Het opsporen van onrechtmatig kopiëren van kwekersrechtelijk beschermde rassen, illegale teelt en handel is van het grootste belang voor een gezonde sector. Breeders Trust draagt er zorg voor dat ongeoorloofde teelt en handel in beschermde rassen wordt aangepakt, kwekersrechten worden gerespecteerd en dat er aandacht blijft voor de strijd tegen illegale praktijen met pootgoed en zaaizaad.

Corné van Beers is al vanaf 1 januari 2012 werkzaam voor Breeders Trust als projectmanager en is in die rol verantwoordelijk voor de belangen van de aangesloten graszaad kweekbedrijven. Verschil tussen de aardappelen en grassen is dat bij de grassen voornamelijk strijd wordt geleverd tegen illegale praktijken. Minder grasrassen zijn kwekers rechterlijk beschermd dan in de aardappelsector het geval is. Zit de op het officiële keuringslabel vermelde ras ook daadwerkelijk in de verpakking, is een vraag die daarbij regelmatig terugkomt bij de grassen. Corné van Beers begon zijn carrière als inspecteur bij de Plantenziektekundige Dienst en vervolgde die als buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Algemene Inspectiedienst/N.V.W.A.

Over Breeders Trust
Breeders Trust ondersteunt de deelnemende bedrijven waar het gaat om de opvolging en handhaving van het kwekersrecht. Er wordt op toegezien dat licentiegelden tijdig betaald worden voor de vermeerdering van rassen en dat teelt en handel binnen de geldende regelgeving plaatsvindt. Hiermee draagt Breeders Trust bij aan de continuïteit in de ontwikkeling van nieuwe rassen en een eerlijke productie en handel. Meer informatie over Breeders Trust is te vinden op: www.breederstrust.eu