Consument om de tuin geleid met veel zand in graszaadverpakkingen

Brussel – 22 februari 2019. Het in Brussel gevestigde Breeders Trust heeft eerder deze maand op basis van onafhankelijke onderzoeksresultaten vastgesteld dat consumenten op grote schaal worden misleid bij de verkoop van graszaden verpakt in Polen. In de 2 tot 4 kg verpakkingen welke verkocht worden door de internationaal opererende winkelbedrijven van Leroy Merlin en OBI werd in 2/3 van de bemonsterde verpakkingen afkomstig van de international opererende Poolse leverancier Global Grass veel te veel zand en kaf aangetroffen.

 

Verkoop van graszaden aan consumenten is binnen de EU gebonden aan strenge regelgeving. Uitgangspunt van de bij wet verplichte certificering is dat de consument graszaad ontvangt van een kwaliteit waarop blindelings kan worden vertrouwd. Zo is op het gebied van zuiverheid van graszaden voorgeschreven dat een verpakking tenminste 90% zuiver graszaad moet bevatten. Kaf en ander plantaardig restmateriaal zijn slechts in zeer beperkte mate toegestaan en zanddeeltjes in het geheel niet. Daarnaast dient de kiemkracht van het zaad tenminste 75% te zijn. Tenslotte mag de opdruk op de verpakking niet in strijd zijn met de inhoud van de verpakking.

Breeders Trust controleert binnen Europa regelmatig dergelijke consumentenverpakkingen. Dit zogenaamde ‘mystery shopping’ is zinvol om los van de verantwoordelijkheid van nationale keuringsinstanties te beoordelen of verpakte graszaden voor de consumentenmarkt al dan niet daadwerkelijk voldoen aan de gestelde eisen en er geen ‘knollen voor citroenen’ verkocht worden waardoor er in de internationale graszaadhandel een ongelijk speelveld ontstaat.

Midden 2018 heeft Breeders Trust in dat verband een aantal vestigingen van de internationaal opererende winkelketen Leroy Merlin in Warschau bezocht en uit de schappen consumenten 2 – 4 kg verpakkingen graszaad gehaald van het huismerk Geolia verpakt door de Poolse leverancier Global Grass. De inhoud is geanalyseerd door een internationaal erkend laboratorium. De bemonsteringen en analyses van verpakkingen van dezelfde leverancier zijn in 2019 herhaald. De resultaten hiervan zijn ronduit schokkend te noemen. Het komt erop neer dat 90% van de genomen monsters, niet voldeed aan de informatie zoals op het officiële label was aangegeven.

De heer van Beers, projectmanager Breeders Trust licht toe: In de graszaadmengsels werd tot 37% onzuiverheden in de vorm van kaf en zanddeeltjes in de meerderheid van de monsters aangetroffen. Ook was duidelijk dat deze fraude zich niet beperkte tot de winkelketen van Leroy Merlin in Polen. In dezelfde periode is ook een vestiging van de internationale winkelketen OBI in Budapest bezocht. Ook hier is door een onafhankelijk laboratorium vastgesteld dat van dezelfde leverancier Global Grass, tussen de 16% en 24% onzuiverheid in de verpakkingen aanwezig was. Van Beers vervolgt dat is vastgesteld dat de leverancier Global Grass, structureel graszaadmengels samenstelt met veel te veel onzuiverheden zoals kaf en zand. Het heeft er alle schijn van dat de Poolse keuringsdienst bewust wordt misleid. De schokkende resultaten zijn gedeeld met het topmanagement van de hoofkantoren van OBI in Duitsland en Leroy Merlin in Frankrijk. Dit heeft in 2018 bij Leroy Merlin weliswaar geleid tot een omvangrijke recall: een terugroeping van alle kleinverpakkingen van de betreffende batch uit de Poolse winkels maar dit heeft echter niet structureel tot betere resultaten geleid naar nu blijkt. De winkelketen OBI heeft zelfs na een herhaaldelijke oproep daartoe, niets van zich laten horen.

De heer Van Beers: ‘wij hebben bij herhaling onafhankelijk kunnen vaststellen dat de Poolse en Hongaarse consumenten op grote schaal om de tuin worden geleid bij de aankoop van graszaadmengels in consumentenverpakkingen welke in Polen verpakt worden en door de internationaal opererende winkelketens Leroy Merlin en OBI op de markt gebracht worden’. ‘Je zou verwachten dat een concern met winkelketens over de gehele wereld zijn klanten serieus neemt, maar dat blijkt hier niet uit’ zo besluit de heer Van Beers.