25/01/2017

BREEDERS TRUST N.V.

BREEDERS TRUST is een organisatie van 12 aardappelveredelingsbedrijven uit Duitsland, Nederland, Frankrijk, Schotland en Denemarken. Het betreft AGRICO, CYGNET, DANESPO,  EUROPLANT,  GERMICOPA,  HZPC,  INTERSEED,  MEIJER POTATO,  NORIKA,  SCHAAP, SOLANA en STET. Deze bedrijven zijn actief in het kweken, ontwikkelen en verhandelen van nieuwe aardappelrassen. BREEDERS TRUST werd opgericht in 2008.

Sinds 2011 hebben zich 10 graszaadbedrijven aangesloten bij BREEDERS TRUST.  Te weten: BARENBRUG,  DLF,  DSV,  GERMINAL,  RAGT, SAATZUCHT STEINACH, VANDINTER SEMO, STROETMANN en RUDLOFF. Deze bedrijven zijn actief in het veredelen, produceren en verhandelen van graszaden en overige groenvoeder- en groenbemestingsgewassen.

 

Waarom werd BREEDERS TRUST opgericht:

Kopiëren van beschermde producten en illegale handel is wereldwijd een toenemend probleem. Zo ook in de pootaardappel- en graszaadketens. De deelnemende bedrijven lopen een deel van hun inkomsten mis door het niet betalen van licentiegelden en door ongeoorloofde vermeerdering en handel in (kwekersrechtelijk beschermde) rassen. Zo duurt het ontwikkelen van een nieuw aardappelras minimaal 10 jaar en kost minstens € 3 miljoen per ras. Het resultaat is een ras dat een meerwaarde geeft in opbrengst, gezondheid of kwaliteit. Wanneer een nieuw ras is opgenomen op de rassenlijst en er is Kwekersrecht op verkregen, geniet het gedurende 30 jaar bescherming door kwekersrecht en kan door de eigenaar een licentievergoeding worden gevraagd. Hiermee kunnen bedrijven onderzoek blijven doen naar de verbetering van rassen.

 

De doelstellingen van BREEDERS TRUST zijn:

  • Ondersteuning van de deelnemende bedrijven waar het gaat om de opvolging en handhaving van het kwekersrecht en het uitbannen van illegale productie en handel van uitgangsmateriaal.
  • Erop toezien dat licentiegelden betaald worden voor de vermeerdering van kwekersrechterlijk beschermde rassen en dat productie en handel binnen de geldende regelgeving plaatsvindt.
  • Infomeren van de productie- en handelsketens over de risico’s van het gebruik van illegaal vermeerderd en niet gecertificeerd graszaden en pootgoed en door hen bekend te maken met de rechten en plichten die hiervoor gelden binnen de EU en het kwekersrecht.
  • Juridische acties opstarten tegen telers en andere ketenpartijen die doelbewust de (Zaaizaad en Plantgoed) wet overtreden. Zodoende een bijdrage leverend aan de continuïteit in de ontwikkeling van nieuwe rassen en aan een gezonde sector waar op een eerlijke wijze geproduceerd en gehandeld wordt.