Breeders Trust wint rechtzaak in Denmarken tegen Myco Seed A/S

Brussel, 12 februari 2019. Breeders Trust, de organisatie die opkomt voor de rechten van een 10tal vooraanstaande Europese aardappelkweekbedrijven heeft eerder deze maand een rechtszaak gewonnen tegen het Deense aardappelhandelshuis Myco Seed A/S te Give (DK). De rechtbank te Kolding in Denemarken heeft uitspraak gedaan dat het Kwekersrecht is geschonden van een 3 tal kwekersrechterlijk beschermde rassen behorend tot de aardappelkweekbedrijven Agrico en HZPC. Myco Seed is veroordeeld tot betaling van toegebrachte schade verband houdende met de inbreuk, vernietiging van de voorraad en de kosten van de administratieve inval en deels het kort geding.

Geert Staring, algemeen directeur van het in Brussel gevestigde Breeders Trust is content met de uitspraak. ‘Tegen inbreuk op Kwekersrecht, hoe groot of klein dan ook, treden wij op en wordt niet getolereerd.

In dit geval is in 2017 sprake geweest van import uit Spanje van tenminste 10.000 miniknollen hoogwaardig uitgangsmateriaal van 3 in Denemarken kwekersrechterlijk beschermde aardappelrassen Agria, Bartina en Carlitta waarvan is vastgesteld dat deze door Myco Seed illegaal zijn geïmporteerd en vervolgens gebruikt zijn voor commerciële productie en vermeerdering in Denemarken. We praten hier over een internationale pootaardappelhandelaar, een professional die de regels behoort te kennen en desondanks de belangen van betrokken kwekers heeft geschonden, aldus de heer Staring. De in juli 2017 met toestemming van de Deense rechtbank georganiseerde inval in het woonhuis van de directeur van Myco Seed, leverde eveneens het onomstotelijke bewijs op dat daadwerkelijk illegaal in Denemarken beschermde rassen zijn geïmporteerd en nadien zijn verhandeld.

De rechter heeft Breeders Trust in het gelijk gesteld en stelt in haar uitspraak dat Myco Seeds A/S de in Denemarken beschermde rassen Agria, Bartina en Carlitta niet had mogen importeren of had mogen gebruiken voor commerciële productie, vermeerdering of behandeling en opslag voor reproductie, evenals voor verkoop, overdracht of opslag ten behoeve verkoop zolang deze rassen in Denemarken beschermd zijn. De resterende voorraad van de 3 rassen in kwestie dient Myco Seed te vernietigen. Myco Seed A/S dient binnen 14 dagen de aan de betrokken kwekers toegebrachte handelsschade + wettelijke rente van de inbreukschade te vergoeden en op rekening van Breeders Trust over te maken.