Breeders Trust wint Italiaanse rechtszaak tegen graszaadhandelaar

Dit artikel vormt een aangepaste versie van een eerder gepubliceerd bericht.

Breeders Trust heeft onlangs een rechtszaak tegen de CEO van het Italiaanse handelsbedrijf Mediterranea Sementi s.r.l. gevestigd te Teramo gewonnen. Dit bedrijf behoort tot de top 3 van grootste Italiaanse graszaadbedrijven en is wereldwijd actief. De Italiaanse rechtbank stelt in haar uitspraak dat is gefraudeerd door het in de handel brengen van niet rasecht graszaad. Mediterranea Sementi is veroordeeld tot het betalen van een boete van 1.000 euro, juridische kosten en betaling van toegebrachte schade verband houdende met deze marktverstoring. Daarnaast heeft de rechter de publicatie bevolen van de uitspraak in een regionale krant.

Het begon allemaal in het najaar van 2015 toen Breeders Trust graszaad kocht van het ras Ceronte in een winkel in agrarische producten in midden Italië. Uit onafhankelijk onderzoek kwam naar voren dat het graszaad niet rasecht was en niet de variëteit Ceronte kon zijn zoals vermeld stond op het certificaat. Deze informatie heeft Breeders Trust gedeeld met de Italiaanse Fraude-opsporingsdienst ICQRF en met de certificeringsinstantie CREA (de Italiaanse NAK). De Italiaanse overheid is daarop een eigen onderzoek gestart en is tot dezelfde conclusie gekomen dat de betreffende partij niet rasecht kon zijn. Deze onderzoeksresultaten hebben in 2016 geleid tot het opstarten van de strafrechtzaak voor de rechtbank van Teramo.

Na complexe, diepgaande technische en juridische discussies heeft de rechter uiteindelijk Breeders Trust in het gelijk gesteld en stelt in haar uitspraak dat de CEO van Mediterranea Sementi door het in de handel brengen van deze graszaden, illegaal heeft gehandeld.

Tegen het vonnis werd beroep aangetekend door Mediterranea Sementi.