Breeders Trust wint bodemprocedure Hoevepootgoed tegen Belgische Federale Overheid

Brussel – 28 juni 2012: Breeders Trust is deze week in een bodemprocedure tegen de Belgische Federale overheid in het gelijk gesteld. Volgens de Brusselse handelsrechtbank heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) onterecht geweigerd om informatie over het gebruik van zgn. hoevepootgoed te verschaffen aan Breeders Trust die namens 9 grote Europese aardappelkweekbedrijven de collectie van hoevepootgoed vergoedingen in België verzorgt.

Breeders Trust had in 2011 al via een kort geding bij het FAVV beslag laten leggen op de gegevens van een drietal kwekersrechterlijk beschermde aardappelrassen van Belgische hoevepootgoed telers. Nadien volhardde het FAVV echter in haar weigering om vrijwillig gegevens over het gebruik van alle overige licentierassen ter beschikking te stellen. Als reden werd o.m. daarvoor aangegeven dat dit in conflict zou zijn met de privacy van de betrokken telers. Bovendien zou de verstrekking van deze gegevens het FAVV op kosten jagen. “De argumentatie van het FAVV werd nu door de Brusselse rechter terecht van tafel geveegd omdat zij in strijd is met de Europese kwekersrechtelijke regelgeving”, zegt Philippe de Jong van het advocatenkantoor Altius die de belangen van Breeders Trust in deze zaak vertegenwoordigt.

Geert Staring, algemeen directeur van het in Brussel gevestigde Breeders Trust is opgetogen over het resultaat: “De Belgische Overheid heeft drogredenen aangevoerd om ons er van te weerhouden over deze gegevens te kunnen beschikken. Gelukkig is er nu recht gesproken. De FAVV bezit deze gegevens en hoeft ze alleen maar te printen en op te sturen. De uitspraak biedt ons een goed instrument om de handhaving van onze kwekersrechten in België inhoud te geven. Wij zullen ons dit jaar daarbij in het bijzonder richten op de landbouwers die hun arealen hoevepootgoed van kwekersrechterlijk beschermde rassen in het geheel niet hebben aangemeld”.

Breeders trust is overigens tevreden over het areaal hoevepootgoed wat dit jaar via de website www.hoevepootgoed.be is aangemeld dankzij een interprofessioneel akkoord dat eerder dit jaar met de Boerenbond en de Vlaamse en Waalse landbouwerssyndicaten werd afgesloten. Ondanks het feit dat in principe de aanmelding liep tot 1 juni 2012, komen er nog wekelijks aanmeldingen binnen. Als gevolg van de uitspraak in deze bodemprocedure, verwacht Staring dat ook de laatste boeren, eieren voor hun geld kiezen en zich alsnog vrijwillig zullen melden. De grote groep landbouwers die correct aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan, heeft er recht op dat collega’s die illegaal hoevepootgoed van kwekersrechterlijk beschermde rassen verbouwen aangepakt worden.