Breeders Trust stopt illegale graszaadhandel Bulgarije

Brussel – 7 mei 2013: Het in Brussel gevestigde Breeders Trust heeft malafide graszaadhandel dit voorjaar een gevoelige klap toegebracht. Via Bulgarije werden tot voor kort grote hoeveelheden ongecertificeerd graszaad de Europese Unie ingevoerd. Het stoorde de bonafide graszaadfirma’s al jaren dat onder meer via de haven van Varna, Italiaans raaigras werd ingevoerd en vandaar uit werd gedistribueerd over Europa. In diverse Zuidelijke lidstaten werd het graszaad omgekat en voorzien van illegale certificaten, waarna het als gecertificeerd graszaad op de Europese markt werd gebracht.

Corné van Beers, Project Manager bij Breeders Trust licht toe dat een bezoek in het voorjaar van 2012 aan het ministerie van Landbouw in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn vruchten afgeworpen heeft. Na een grondige analyse bleek dat Bulgarije een sleutelrol vervult in de illegale import en distributie van graszaden. Dankzij deze analyse kon Breeders Trust druk uitoefenen en bewerkstelligen dat de Bulgaarse autoriteiten extra douanetoezicht gingen uitoefenen op partijen graszaad die in de haven werden gelost. De medewerking van de Bulgaarse autoriteiten was noodzakelijk om tot een efficiente handhaving en zodoende terugdringing van de illegale import te komen.

Uit de statistieken bleek dat in de afgelopen jaren de export vanuit Bulgarije van Italiaans raaigras naar Italië steeds grotere vormen aannam (tot ruim 1.200 ton in 2011). Vanaf juni 2012 is de invoer van graszaad in Italië vanuit Bulgarije volledig tot stilstand gekomen. Als reactie hierop is de invoer van legaal (gecertificeerd) graszaad uit de VS gegroeid.

Opmerkelijk is dat veehouders in Bulgarije weinig Italiaans raaigras zaaien voor de productie van kuilvoer. Zij zaaien eigen Bulgaarse rassen die geschikt en aangepast zijn aan de lokale groeiomstandigheden. Dit toont, aldus de heer Van Beers aan dat malafide handelaren de Bulgaarse haven hebben benut uitsluitend voor doorvoer van illegaal graszaad verder Europa in.

De invoer van Italiaans raaigras (Lolium multiflorum) vanuit de VS & Uruguay naar Bulgarije groeide in enkele jaren tijd naar circa 2.000 ton in 2011 met een handelswaarde van ruim 1,3 miljoen euro. Na de verscherpte invoercontrole begin 2012 stagneerde de groei en is afgelopen jaar slechts 175 ton graszaad ingevoerd via de haven van Varna. Bonafide Italiaanse graszaadhandelaren hebben positief gereageerd en geven aan dat als gevolg hiervan de Italiaanse graszaadmarkt transparanter is geworden. Breeders Trust laat weten vol energie verder te zullen gaan met het opsporen van illegale activiteiten in de graszaadwereld.