Breeders Trust sluit samenwerkingsovereenkomst met graszaadbedrijven.

Brussel, 25 augustus 2011 – Breeders Trust heeft samenwerkingovereenkomsten getekend met drie graszaadbedrijven om de strijd aan te binden tegen illegale handelspraktijken en toe te zien op de handhaving van het kwekersrecht. Evenals in de pootaardappelsector is in de graszaadsector sprake van illegale productie, verwerking en handel alsmede overtreding van kwekersrechten. Drie graszaadfirma’s, DLF Trifolium, Barenbrug en Eurograss hebben inmiddels een samenwerkingsovereenkomst met Breeders Trust ondertekend. ”De verwachting is dat op korte termijn andere graszaadfirma’s zullen volgen”, aldus Geert Staring, algemeen directeur van het in Brussel gevestigde Breeders Trust. Gert van Straalen, directielid DLF-Trifolium toont zich content met de overeenkomst. Bij het opsporen van internationale illegale praktijken gaan wij nu gebruik maken van de kennis en ervaring van Breeders Trust die de wegen kent en gespecialiseerd is om de strijd aan te gaan tegen illegale praktijken.

Het gebruik van nieuwe rassen met een kwekersrechtelijke bescherming waarover geen licenties worden afgedragen en internationale illegale productie en handel van teeltmateriaal, is al jaren een doorn in het oog van de kweekbedrijven. Kwekers lopen licentiegelden mis, de markt wordt ernstig verstoord en de handelshuizen lopen schade op vanwege het verlies aan exclusiviteit en afbreuk aan reputatie. Breeders Trust is speciaal opgericht om aan dit oneigenlijke gebruik en de illegale handel van teeltmateriaal een einde te maken.

Breeders Trust was dit jaar eerder in het nieuws door in België succesvol op te treden tegen illegale vermeerdering van zogenaamd hoevepootgoed en daar later met de landbouworganisaties duidelijke afspraken over te maken. Ook in andere Europese landen is Breeders Trust actief in het opsporen van illegale praktijken. Voor Breeders trust betekent deze uitbreiding van activiteiten het breder inzetten van haar kennis en het verder opbouwen van meer specifieke deskundigheid. “Het geeft Breeders Trust een nog sterkere basis”, aldus Geert Staring.

Het succes van Breeders Trust in de pootaardappelwereld is overgeslagen op andere agrarische sectoren. Door iedereen het belang van het afdragen van kwekersrechten in te laten zien en een faire handel te bevorderen, is Breeders Trust er in feite op uit zichzelf overbodig te maken maar wij zijn geen eendagsvlieg, benadrukt Geert Staring. “Bedrijven die zich netjes aan de EU regels op het gebied van productie en verkoop van teeltmateriaal houden, hebben niets te vrezen en juichen dit initiatief toe”, besluit Gert van Straalen.