Breeders Trust ontdekt internationale fraude met graszaad certificaten

Brussel – 3 december 2014. De Portugese keuringsdienst ASAE heeft na een grondig onderzoek van het in Belgie gevestigde Breeders Trust, 21.000 kg graszaad voorzien van vervalste Poolse certificaten in beslag genomen. De fraude betreft tenminste 3 rassen Westerwolds raaigras welke onder meer in de landen Portugal en Frankrijk op de markt gebracht zijn. Keuringsinstellingen over geheel Europa zijn vorige week door de Poolse Keuringsdienst Piorin naar aanleiding van de vondst van Breeders Trust ingelicht waakzaam te zijn en Poolse partijen graszaad zo nodig te blokkeren totdat zekerheid bestaat over de echtheid van de certificaten.

Dit najaar heeft Breeders Trust, na een tip, in diverse Europese landen gecertificeerde zakken graszaad verzameld van de rassen Asterix, Jolly en Millenium en vastgesteld dat de Poolse certificaten onecht zijn. Projectmanager Corné van Beers daarover: “alleen als je weet welke aanduidingen op het certificaat zijn aangepast is het mogelijk partijen met de vervalste certificaten eruit te pikken”. De nagemaakte Poolse certificaten zien er op het eerste gezicht normaal uit. Maar ook hier geldt: “de perfecte namaak bestaat niet”. De Poolse keuringsdienst was enorm verrast en heeft direct actie ondernomen temeer daar Breeders Trust recentelijk ook in Frankrijk partijen graszaad met vervalste Poolse certificaten heeft aangetroffen. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen of ook in andere Europese landen partijen met vervalste Poolse labels in het verkeer gebracht zijn, aldus de heer van Beers.

In de graszaadwereld is geschokt gereageerd op de ontdekking van de fraude met Poolse certificaten die verspreid over Europa aangetroffen zijn en mogelijk al geruime tijd de markt verstoren.

Breeders Trust directeur Geert Staring verklaart in een reactie door zullen te gaan met het onderzoek en in goede samenwerking met de keuringsdiensten en opsporingsautoriteiten alles in het werk te zullen stellen de omvang vast te stellen en de bron te achterhalen waar de graszaden met de vervalste certificaten vandaan komen.