Breeders Trust onderschept illegaal vermeerderd pootgoed in Italië

Breeders Trust heeft deze week succesvol schikkingen getroffen met acht Italiaanse landbouwcoöperaties en producenten die zonder toestemming van de raseigenaar, kwekersrechterlijk beschermde aardappelrassen vermeerderden en als pootgoed met officiële certificaten in het verkeer brachten. Het ging in totaal om circa 800 ton pootgoed van oogst 2012 van de rassen Marabel, Laura, Almera en Melody.

Het in Brussel gevestigde Breeders Trust was de Italiaanse bedrijven op het spoor gekomen nadat uit eigen onderzoek was gebleken dat deze bedrijven pootgoed bij de officiële Italiaanse keuringsdienst voor pootgoedvermeerdering hadden aangemeld. De betreffende bedrijven konden zodoende buiten de kwekersrechthouder om, illegaal pootgoed met officiële certificaten in het verkeer brengen zonder daarover licentierechten te betalen. Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) konden de vermeerderaars via de Italiaanse keuringsdienst, getraceerd worden. Met ieder van hen is inmiddels een schikking getroffen. Geert Staring, directeur van Breeders Trust hierover: “het door ons onderschepte uitgangsmateriaal is in 2012 in Italië als pootgoed vermeerderd en was afgelopen winter door de Italiaanse keuringsdienst na het doorlopen van de veld- en partijkeuring, officieel gecertificeerd. Toen we de betrokken bedrijven eenmaal opgespoord hadden, hebben we geëist dat dit pootgoed per direct teruggehaald en uit het handelsverkeer genomen zou worden. Daarnaast dienden betrokkenen een forse boete te betalen en een onthoudingsverklaring te tekenen om een juridische procedure te voorkomen.

De succesvolle Italiaanse advocaat van Breeders Trust, Nicola Novaro hierover: “de betrokken landbouwbedrijven hebben ingezien en toegegeven inbreuk te hebben gepleegd op het kwekersrecht. Om kostbare procedures te voorkomen heeft ieder van hen ingestemd de voorgestelde boete te zullen voldoen inclusief alle gemaakte advocaatkosten”.

Geert Staring is blij met de minnelijke schikkingen met de betrokken landbouwcoöperaties. Wij zijn niet uit op ellenlange, kostbare juridische procedures. Belangrijk is dat de Italianen inzien dat niet alleen de markt verstoord wordt maar ook de raseigenaar gedupeerd wordt die zijn licentiegelden misloopt. Het recht moet echter wel zegevieren. Deze ene keer komt men er nog genadig van af. Het kan niet zo zijn dat zonder toestemming van de raseigenaar, ergens in een EU lidstaat ongestraft zomaar pootgoed bestemd voor consumptieteelt stiekem voor de officiële keuring aangegeven wordt. In dit geval is het pootgoed (klasse A) in 2011 geëxporteerd om er nog eenmaal consumptie uit te mogen telen in 2012. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan zonder toestemming dit kwekersrechterlijk beschermde pootgoed voor verdere vermeerdering en verhandeling, in de jaren daaropvolgend, te gebruiken.