Breeders Trust eist van 11.000 ton Belgisch pootgoed alsnog kwekerslicenties op

Brussel, 25 mei 2011 – Aan de hand van teeltgegevens, die via een rechtelijk bevel tegen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) beschikbaar kwamen, heeft Breeders Trust ruim 130 Belgische akkerbouwers aangeschreven. Gebleken is dat over de afgelopen vier teeltjaren meer dan 11.000 ton pootaardappelen, van alleen al de aardappelrassen Fontane, Asterix en Felsina, illegaal nageteeld zijn op landbouwbedrijven verspreid over geheel België. “Ons vermoeden dat op grote schaal, nateelt van eigen pootgoed – zogenaamd hoevepootgoed – plaats vindt, waarover geen licenties betaald zijn, is hiermee meer dan bevestigd”, aldus Geert Staring, algemeen directeur van het in Brussel gevestigde Breeders Trust.

Het gebruik van nieuwe rassen met een kwekersrechtelijke bescherming waarover geen licenties worden afgedragen, is al jaren een doorn in het oog van de aardappelkweekbedrijven. Kwekers lopen licentiegelden mis, de markt wordt verstoort en pootaardappelhandelshuizen lopen schade op vanwege het verlies aan exclusiviteit en afbreuk aan reputatie. Breeders Trust is speciaal opgericht door de acht grootste Noord-Europese pootaardappelhandelshuizen om aan dit oneigenlijke gebruik van nieuwe aardappelrassen een einde te maken.

Via een specifieke beslagprocedure, voorzien in de Belgische wet, heeft de Brusselse rechter eerder deze maand enkele aandeelhouders van Breeders Trust toegelaten zich op hun Kwekersrecht te beroepen om informatie over 3 rassen op te eisen bij het FAVV. Dit om vast te kunnen stellen om welke landbouwers en welke hoeveelheden het gaat en daarmee alsnog van de betrokken landbouwers een vergoeding te eisen. Met het oog op de beheersing van quarantaineorganismen en de fytosanitaire controle daarop, hebben de betrokken landbouwers de afgelopen jaren aan het FAVV gedetailleerd opgegeven hoeveel pootgoed zij van welk ras nageteeld hebben.

Uit de gegevens van het FAVV is gebleken dat over de afgelopen vier teeltjaren ruim 130 Belgische akkerbouwers meer dan 11.000 ton pootaardappelen illegaal hebben nageteeld van de aardappelrassen Fontane, Asterix en Felsina. Breeders Trust biedt de betrokken landbouwers alsnog de gelegenheid om aan de wettelijke licentieafdrachten te voldoen. Indien betaling op korte termijn plaats vindt, ziet Breeders Trust af van verdere juridische stappen. Geert Staring: “We hebben oog voor het feit dat er in het verleden richting individuele landbouwers door de landbouworganisaties nooit veel aandacht besteed is aan de betaling van licentiegelden van kwekersrechterlijk beschermde aardappelrassen. Om die reden hebben we dan ook besloten eenmalig en alleen dit jaar niet meer te vorderen dan 50 procent van de gebruikelijke licentievergoeding. In Nederland en andere landen ligt de vergoeding hoger, omdat daar met de landbouworganisaties al jaren geleden goede afspraken gemaakt zijn.” In de EU Kwekersrecht regelgeving is vastgelegd dat de kweker bij nateelt op het eigen bedrijf van de landbouwer recht heeft op een billijke vergoeding die tenminste ligt op 50 procent.

Voor een aantal rassen die onder de Belgische Kwekerswet vallen (zoals Felsina en Asterix), geldt die zogeheten ’billijke vergoeding’ bij nateelt in het geheel niet. In dat geval heeft de kweker zelfs de mogelijkheid om de gehele licentievergoeding te verlangen. Zo ver wil Breeders Trust dit jaar niet gaan bij landbouwers, die op korte termijn alsnog aan hun licentieverplichtingen voldoen. Voor telers die deze handreiking weigeren, zullen gepaste juridische stappen worden ondernomen ter eerbiediging van de kwekersrechten van het ras. In dat geval zal tevens een schadevergoeding gevorderd worden die substantieel hoger ligt dan de thans gevorderde vergoeding. Breeders Trust gaat er echter vooralsnog van uit dat die stap bij het merendeel van de landbouwers niet nodig zal zijn. “Wat wij nu doen is in feite mensen, die zonder kaartje op de trein gesprongen zijn, eenmalig alsnog de gelegenheid geven, hetzelfde bedrag te betalen als iemand die vooraf netjes op het perron een kaartje gekocht heeft”, besluit Geert Staring.