Breeders Trust betrapt Nederlandse Agria pootgoedtelers

Brussel, 21 december 2017: Breeders Trust heeft vastgesteld dat een zestal Nederlandse landbouwers het Kwekersrecht van het ras Agria geschonden hebben. De bedrijven zijn deze week aangeschreven en gesommeerd het in 2017 geoogste pootgoed niet te verplaatsen dan wel te verhandelen zonder expliciete toestemming van de kwekersrechthouder om verdere juridische actie te voorkomen. De betrokken landbouwers zijn in deze van de Kwekersrechthouder afhankelijk of het geoogste pootgoed al dan niet vernietigd wordt.

Het Kwekersrecht van het ras Agria liep af op 24 november 2016. De gevorderde opbrengst van het in Nederland in 2016 vermeerderde en geoogste uitgangsmateriaal, valt nog onder het Kwekersrecht en kon derhalve in 2017 niet zonder toestemming van de raseigenaar in Nederland als uitgangsmateriaal voor verdere vermeerdering dienen, licht Geert Staring, directeur van Breeders Trust toe. Wij tillen hier zwaar aan omdat in een aantal gevallen niet alleen sprake is van contractbreuk waarbij een algehele terug leververplichting geldt maar ook is het uitdrukkelijk in het Kwekersrecht vastgelegd dat er geen kilo licentiepootgoed zonder toestemming geïmporteerd en/of vermeerderd mag worden in een land waar zo’n ras kwekersrechterlijk is beschermd.

Het is vooral belangrijk dat die duidelijkheid er is omdat de komende jaren er meer succesvolle rassen vrijvallen. “Slimmeriken” die denken achter de schermen alvast aan de opbouw van een ras te kunnen beginnen lopen eenvoudig tegen de lamp. De raseigenaar heeft de bevoegdheid bij de keuringsdienst (NAK) alle gegevens over zijn/haar ras op te vragen en landbouwers die ongeoorloofd vermeerderen vallen daarbij meteen door de mand. De EU wetgeving (in Nederland terug te vinden in de Zaaizaad en Plantgoedwet) is daarover heel duidelijk. Zolang het kwekersrecht van toepassing is,  is het niet toegestaan aan de opbouw van een ras te beginnen zonder expliciete toestemming van de raseigenaar. Zelfs niet als dit materiaal niet in het verkeer gebracht wordt. Bedrijven die zich bezig houden met in vitro vermeerdering zijn op grond van deze wetgeving eveneens strafbaar en zullen vervolgd worden, aldus Staring.

Na de datum van vrijval mag er net zoveel (uit een EU lidstaat waar het ras niet beschermd was) pootgoed geïmporteerd, vermeerderd en verhandeld worden als men wil maar tot die datum heeft de raseigenaar het alleenrecht in handen, dat moet alle spelers in de keten heel duidelijk zijn, zo besluit de heer Staring.