Belgische Landbouwers gedagvaard voor illegaal vermeerderen 500 hectare hoevepootgoed.

Brussel – 21 oktober 2013: Breeders Trust heeft twee Vlaamse landbouwers gedagvaard voor de rechtbank van koophandel te Antwerpen wegens inbreuken op het kwekersrecht van de aardappelrassen Agria, Asterix, Fontane en Innovator. Volgens Breeders Trust hebben zij hun wettelijke verplichtingen voor het gebruik van hoevepootgoed op grote schaal geschonden door op eigen initiatief 500 hectare hoevepootgoed over de afgelopen jaren niet correct aan te melden.

De actie komt er nadat Breeders Trust onlangs, met toestemming van de rechtbank, beslag heeft laten leggen op de administratie van de betrokken landbouwers in de Antwerpse Kempen en Limburg. De vergoeding voor het gebruik van hoevepootgoed werd ontdoken door het areaal niet aan te melden bij Breeders Trust.

Geert Staring, directeur van Breeders Trust reageert: “Dit is ernstig. Een aantal landbouwers zal altijd proberen de dans te ontspringen in de veronderstelling dat de pakkans bij niet aanmelden gering is. De gevolgen voor de betrokkenen zijn echter groot. Met de Belgische landbouwsector is immers afgesproken dat bij de teelt van hoevepootgoed bij correcte aanmelding slechts 50% van de gebruikelijke licentievergoeding hoeft te worden afgedragen. Wanneer vastgesteld wordt dat een landbouwer zich aan zijn verplichting onttrekt, is op basis van de Europese regelgeving een “passende vergoeding” verschuldigd welke in België het dubbele bedraagt van de gebruikelijke licentievergoeding. Wanneer daarnaast ook aangetoond kan worden dat een landbouwer de voorwaarden voor het gebruik van hoevepootgoed herhaaldelijk en opzettelijk niet naleeft, voorziet de Europese wetgever dat daar boven op minstens een viervoud van de gebruikelijke licentievergoeding verschuldigd is als “schadevergoeding” (in totaal dus het twaalfvoudige van de “billijke vergoeding” die normaal verschuldigd is bij rechtmatig gebruik van hoevepootgoed). Wij hebben nu dan ook een forse schadeclaim ingediend van in totaal meer dan 450.000 euro. Handhaving is nu eenmaal noodzakelijk en zelfs een morele plicht om recht te doen aan de grote groep welwillenden. We zien al jaren een toename van het aantal landbouwers dat vóór de deadline van 1 juni hun hoevepootgoed aanmeldt. Ook dit jaar is er een toename van ruim 30% van het aantal landbouwers ten opzichte van 2012. Daaruit mag afgeleid worden dat er steeds meer draagvlak onder landbouwers ontstaat om over het areaal hoevepootgoed, de licentievergoeding te voldoen”.

De heer Staring besluit met de waarschuwing dat ook in 2014 harde acties zullen volgen voor landbouwers die zich onttrekken aan de meldingsplicht.