AIB en Breeders Trust ondertekenen overeenkomst met Italiaanse Ministerie van Landbouw

Rome 13 mei 2014 – Deze week heeft het Italiaanse Ministerie van Landbouw een samenwerkings- overeenkomst met AIB (Anti Infringement Bureau) en Breeders Trust ondertekend. Het convenant voorziet erin dat de Voedselwaren fraudedienst (ICQRF), en de Keuringsdienst voor pootgoed en zaaizaden (CRA-SCS), nauw gaan samenwerken met AIB en Breeders Trust bij doelgerichte acties tegen inbreuk op het kwekersrecht en illegale vermeerdering.

Casper van Kempen, managing director van AIB, dat illegale vermeerdering van groentezaden bestrijdt: “Deze overeenkomst formaliseert onze, al enige tijd bestaande, succesvolle, samenwerking met de inspectie- en keuringsdiensten van het Ministerie van Landbouw. Net als in veel andere sectoren blijkt dat privaat-publieke samenwerking heel effectief is bij het bestrijden van piraterij”.

Geert Staring, algemeen directeur van Breeders Trust, dat illegaliteit en kwekersrechtelijke inbreukzaken bij pootaardappelen en graszaden bestrijdt, hierover: AIB en Breeders Trust zullen regelmatig marktinformatie uitwisselen met de Italiaanse Voedselwaren fraudedienst (ICQRF) en de Keuringsdienst (CRA-SCS). Ook zullen, waar nodig, trainingen gegeven worden, en specialisten technisch begeleid worden bij de controles van specifieke gewassen.

De samenwerking moet er in resulteren dat Italiaanse boeren en tuinders enkel teeltmateriaal gebruiken dat aan alle kwaliteitseisen voldoet, waardoor het potentiële risico van (fytosanitaire) ziekten wordt voorkomen. Ook zal inbreuk van het kwekersrecht hard aangepakt worden.

De Italiaanse Minister van Landbouw, Voedsel en Bosbouw, Maurizio Martina, toonde zich verheugd met het convenant: “Deze overeenkomst geeft ons de mogelijkheid om effectiever op te treden om de rechten van de zaad- en pootgoedveredelingsbedrijven te beschermen. Het zal bijdragen aan een effectievere aanpak van inbreuk en illegaliteit. Dit laatste is een prioriteit en van cruciaal belang voor het concurrentievermogen van de Italiaanse agri-food sector. Om deze reden is dit convenant met AIB en Breeders Trust van strategisch belang voor de Italiaanse agrarische sector”, zo besloot de Minister.