Aanmelding Hoevepootgoed 2012 van licentierassen aardappelen vóór 1 juni 2012

Brussel – 17 april 2012: Agrofront en Breeders Trust hebben deze week een Inter-professioneel Akkoord gesloten betreffende de wijze waarop de vergoeding voor het gebruik van hoevepootgoed van kwekersrechterlijk beschermde aardappelrassen in België wordt geïnd. Besloten is om voor 2012, 50% van de normale licentievergoeding te hanteren voor arealen die op Belgisch grondgebied geplant zijn[…]

Posted in NL