Breeders Trust legt illegale productie en handel aardappelteelt op Goeree Overflakkee bloot

Brussel, 18 november 2011 – Het in Brussel gevestigde Breeders Trust is illegale productie van en de handel in Agria’s over de afgelopen jaren op het spoor gekomen. Breeders Trust vertegenwoordigt een 8tal grote pootaardappelhandelshuizen in Europa. Het op Goeree Overflakkee gevestigde aardappelhandelshuis W.J. Westhoeve te Ouddorp heeft bij monde van haar advocaat deze week[…]