Breeders Trust sluit samenwerkingsovereenkomst met graszaadbedrijven.

Brussel, 25 augustus 2011 – Breeders Trust heeft samenwerkingovereenkomsten getekend met drie graszaadbedrijven om de strijd aan te binden tegen illegale handelspraktijken en toe te zien op de handhaving van het kwekersrecht. Evenals in de pootaardappelsector is in de graszaadsector sprake van illegale productie, verwerking en handel alsmede overtreding van kwekersrechten. Drie graszaadfirma’s, DLF Trifolium,[…]