opvolging en handhaving van het kwekersrecht
en het uitbannen van illegale productie en
handel van pootaardappelen en graszaden

Over ons.

Breeders Trust is een organisatie van 12 aardappelveredelingsbedrijven uit Duitsland, Nederland, Frankrijk, Schotland en Denemarken. Het betreft AGRICO, CYGNET, DANESPO, EUROPLANT, GERMICOPA, HZPC, INTERSEED, MEIJER POTATO, NORIKA, SCHAAP, SOLANA en STET HOLLAND. Deze bedrijven zijn actief in het kweken, produceren en verhandelen van nieuwe aardappelrassen. Breeders Trust werd opgericht in 2008. Sinds 2011 hebben zich 10 grasveredelingsbedrijven aangesloten bij Breeders Trust. Deze bedrijven zijn actief in het kweken, produceren en verhandelen van graszaden en overige groenvoeder- en groenbemestingsgewassen.

BREEDERS TRUST volgt bij het verkrijgen en verwerken van persoonsgegevens via internet de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacy van personen te beschermen. Meer informatie vindt u hier.

Waarom werd BREEDERS TRUST opgericht:

Kopiëren van beschermde producten en illegale handel is wereldwijd een toenemend probleem.
Zo ook in de pootaardappel- en graszaadketens.
De deelnemende bedrijven lopen een deel van hun inkomsten mis door het niet betalen van licentiegelden en
door ongeoorloofde vermeerdering en handel in (kwekersrechtelijk beschermde) rassen.
Zo duurt het ontwikkelen van een nieuw aardappelras minimaal 10 jaar en kost minstens....

De doelstellingen van BREEDERS TRUST zijn:

Ondersteuning van de deelnemende bedrijven waar het gaat om de opvolging en handhaving van het kwekersrecht en het uitbannen van illegale productie en handel van uitgangsmateriaal.
Erop toezien dat licentiegelden betaald worden voor de vermeerdering van kwekersrechterlijk beschermde rassen en dat productie en handel binnen de geldende regelgeving plaatsvindt.
Infomeren van de productie- en handelsketens over de risico’s van het gebruik van illegaal .....

deelnemers

12 aardappelveredelingsbedrijven en 10 grasveredelingsbedrijven
aardappelveredelings­bedrijven

Klik op het plaatje voor een overzicht van bij Breeders Trust aangesloten mondiaal opererende aardappelveredelingsbedrijven.

grasveredelings­bedrijven    

Klik op het plaatje voor een overzicht van bij Breeders Trust aangesloten mondiaal opererende grasveredelingsbedrijven.

Persberichten

Hieronder de 12 laatste persberichten. Klik op titel om te openen.