opvolging en handhaving van het kwekersrecht
en het uitbannen van illegale productie en
handel van pootaardappelen en graszaden

Over ons

Breeders Trust is een organisatie van elf aardappelveredelingsbedrijven uit Duitsland, Nederland, Frankrijk en Denemarken. Het betreft AGRICO, C. MEIJER, DANESPO, EUROPLANT, GERMICOPA, HZPC, INTERSEED, NORIKA, SCHAAP, SOLANA en STET HOLLAND. Deze bedrijven zijn actief in het kweken, produceren en verhandelen van nieuwe aardappelrassen. Breeders Trust werd opgericht in 2008. Daarnaast hebben zich sinds 2011, zeven grasveredelingsbedrijven aangesloten bij Breeders Trust. Deze bedrijven zijn actief in het kweken, produceren en verhandelen van graszaden en overige groenvoeder- en groenbemestingsgewassen.

BREEDERS TRUST volgt bij het verkrijgen en verwerken van persoonsgegevens via internet de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacy van personen te beschermen. Meer informatie vindt u hier.

Waarom werd Breeders Trust opgericht:


Kopiëren van beschermde producten en illegale handel is wereldwijd een toenemend probleem.
Zo ook in de pootaardappel- en graszaadketens. De deelnemende bedrijven lopen een deel van hun inkomsten mis
door het niet betalen van licentierechten en door ongeoorloofde vermeerdering en handel in (kwekersrechtelijk beschermde) rassen.
Zo duurt het ontwikkelen van een nieuw aardappelras minimaal 10 jaar en kost minstens .......

Wat zijn de doelstellingen van Breeders Trust:


Breeders Trust ondersteunt de deelnemende bedrijven waar het gaat om de opvolging en handhaving van het kwekersrecht en het uitbannen van illegale productie en handel van uitgangsmateriaal. Er is een duidelijke visie. Breeders Trust ziet erop toe dat licentiegelden betaald worden voor de vermeerdering van beschermde rassen en dat productie en handel binnen de geldende regelgeving plaatsvindt. Dit zal gebeuren door het infomeren van de productie- en handelsketens over de risico's van het gebruik van illegaal vermeerderd en niet gecertificeerd graszaad en pootgoed .....

deelnemers

elf aardappelveredelingsbedrijven en zeven grasveredelingsbedrijven
seed potato companies

Click on the button above for an overview of the global operating Seed Potato breeding companies who are Shareholder of breeders Trust.

grass seed companies

Click on the button above for an overview of the global operating Grass Seed breeding Companies who are Member of breeders Trust.

Persberichten

Hieronder de 12 laatste persberichten. Klik op titel om te openen.